​Община Хисаря стартира реконструкция на водопроводната мрежа в селата Кръстевич, Старосел и Беловица

Започва реализацията на проект: «Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Старосел, с. Кръстевич и с. Беловица, Община Хисаря».

Първата копка  на Етап 1 от проекта – реконструкцията на водопровода в село Кръстевич ще бъде направена на 5 юли, в 10,30 часа в с. Кръстевич (на уширението по пътя за хижа Бунтовна).

Проектът се реализира по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., а общата му стойност е 2 933 609.71 лева.

По проекта ще се извърши полагане на нова и реконструкция на стара водопроводна мрежа по улиците, по които е необходимо и ще се подменят сградните водопроводни отклонения. След приключване на  дейностите ще бъде възстановена уличната и тротоарна настилки по трасето на питейният и напорен водопроводи по цялата ширина на улицата, а не само в зоната на изкопа.

Свързани статии