Ново разписание на автобусите до Клисура, Войнягово, Климент и Калофер

Ново разписание на автобусите до Клисура, Войнягово, Климент, Калофер и Домлян

От 07.02.2024 г. на територията на община Карлово влиза в сила ново разписание на обществения транспорт. Промяната се налага, с цел навременно превозване на учениците от средните училища.

Разписанието на автобусите е както следва:

От Карлово            От Клисура

06:30 ч

14:15 ч                      15:30 ч

17:23 ч                      18:40 ч

Събота и празнични дни

07:00 ч                      08:00 ч

14:15 ч                      15:30 ч

От Карлово            От Войнягово

Работни дни

06:47 ч                      07:05 ч

14:30 ч                      15:00 ч

17:32 ч                      18:00 ч

Съботни дни

08:30 ч                      09:00 ч

13:32 ч                      14:00 ч

От Карлово                                                  От Калофер

Работни дни

06:40

07:30 ч                                                             08:30 ч

14:30 ч                                                             15:30 ч

17:30 ч                                                             18:30 ч

Почивни дни и празници

07:30 ч                                                                     08:30 ч

13:30 ч                                                                     14:30 ч

От Карлово                        От Климент

Работни дни

06:30 ч                                  07:10 ч

14:30 ч                                  15:10 ч

17:33 ч                                  18:30 ч.

Съботни дни

06:42 ч                                  07:35 ч

12:33 ч                                  13:30 ч

От Карлово                                    От Домлян

Работни дни

06:30 ч /от Пролом/

08:00 ч                                              09:00 ч

12:20 ч                                              13:20 ч

14:10 /до Пролом/                             14:55 ч /от Пролом/

17:40 ч                                              18:20 ч

Петък през Баня

08:00 ч /Карлово-Домлян-Пролом-Баня/           09:00 /Баня – Пролом – Домлян – Карлово/

14:10 ч /Карлово- Домлян- Пролом-Баня/           15:10 /Баня-Пролом-Домлян-Карлово/

Почивни дни и празници

08:00ч.                                              09:00 ч.

14:10 ч                                              14:55 ч.

Свързани статии