Националната служба за съвети в земеделието представя възможности за финансиране на земеделските стопани в Хисаря

Възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси стартира поредно информационно събитие за възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. през настоящата 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014–2020 г.

Информационните събития се финансират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

За целта на 28.05.2024 г., в гр. Хисаря от 10:00 часа експертите от Мобилен общински офис Карлово организират в Общинска заседателна зала (ул.„ Генерал Гурко“ №14), информационно събитие, на което заинтересованите лица ще бъдат запознати с възможностите за финансово подпомагане по интервенциите от Стратегическия план през настоящата 2024 г. и условията за изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.

Акцент на информационното събитие са следните теми:

–  „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;

–  „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;

–  Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г.

–  Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.;

По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от тяхната компетентност.

Всички информационни материали ползвани по време на информационните събития ще бъдат предоставени за ползване на заинтересованите лица.

ПРОГРАМА:

09.30 – 10:00 ч.
Регистрация на участниците 
10.00– 11.00 ч.
Интервенция II.Д.2 „ Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.,

Лектори: експерти от НССЗ
11.00 – 11.15 ч.
Почивка – Кафе пауза
11.15 – 12.15 ч.
 Интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.,

Лектори: експерти от НССЗ 
12.15 – 12.45 ч.

Обяд
12.45 – 13.30 ч.

Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г.

Лектори: експерти от НССЗ
13.30 – 14.30 ч.
Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6. „ Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г.

Лектори: експерти от НССЗ
14.30 – 15.30 ч.
Дискусия и закриване на семинара

Свързани статии