Наградиха призьорите в конкурса за рисунка „Рисуваме лика на Левски“ в Първомай

Радослава Ставрева – заместник кмет на община Първомай и Председател на МКБППМН награди участниците в конкурса за рисунка „Рисуваме лика на Левски“.

Конкурса е посветен на 151 годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Насърчаването на творческата изява на децата и предизвикване на интерес у подрастващите към делата на Васил Левски и възпитание в дух на патриотизъм са целите на организаторите.

За участие в общинския конкурс „Рисуваме лика на Левски“ са получени 29 рисунки с лика на Васил Левски, изработени специално за конкурса от ученици от 1 до 12 клас.

Комисията, оценяваща рисунките е впечатлена от таланта и вложеното старание у всяка една рисунка, като отличава следните ученици:

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1 – 4 КЛАС

1.АТАНАС ТОДОРОВ ДИМИТРОВ – СУ „Асен Златаров“  , 2б клас

2.ВИКТОРИЯ ЗАХАРИЕВА  – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“  , 3в клас

3.РАЯ МАНОЛОВА БЛАГОЕВА – НУ „Христо Ботев“, 4 клас

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 5 – 7 КЛАС

1.КЮБРА ХАСАН – ОУ „Любен Каравелов“ с. Бяла река, 7 клас

2.ХРИСТИНА ШАБАН – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ Първомай, 5 клас

3.РУСИ НЕДЯЛКОВ – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 6в клас

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 8 – 12 КЛАС

1.КОНСТАНТИНА НЕГА – ПГСС „Васил Левски“ , 8а клас

2.ИВА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОЗОВА – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 10 в клас

3.ЕВГЕНИ ЕНЧЕВ МАРИНОВ – ПГСС „Васил Левски“, 8а клас

Специална награда:

ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 3б клас

Награда за рисунка с най-реалистичен образ на Апостола

БОЖИДАРА КРАСИМИР ДИМИТРОВА – СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 1б клас

Поощрителни награди:

ВИКТОРИЯ ЯРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА – СУ „А. Златаров“

АНДЖЕЛА ЕМАНУИЛОВА ЦВЕТИЛОВА – СУ „А. Златаров“

СВЕТЛАНА ЛЮБОМИРОВА ИЛИЕВА – СУ „А. Златаров“

ЗАХАРИ ДИНКОВ АНГЕЛОВ – СУ „А. Златаров“

ЕМИЛИЯН МАНОЛОВ ЯНЕВ – СУ „А. Златаров“

ЙОАН ИВАЙЛОВ НОЛЕВ – СУ „А. Златаров“

ДАНИЕЛ СВИТОСЛАВОВ ВАНГЕЛОВ – НУ „Хр. Ботев“

ГАЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – НУ „Хр. Ботев“

ПЕТЯ МАРИНОВА МАНОЛОВА – НУ „Хр. Ботев“

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ТОПЧИЕВ – НУ „Хр. Ботев“

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – НУ „Хр. Ботев“

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – СУ „А. Златаров“

НЕЛИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА – СУ „А. Златаров“

ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Първомай

ЛЮБОМИР БОРИСОВ МИНКОВ –  НУ „Хр. Ботев“

СЛАВЕНА ХРИСТОВА ТОШЕВА – ПГСС „Васил Левски“

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИНЧЕВ – СУ „А. Златаров“

МАРТИН ТРИФОМИРОВ ЯНАКИЕВ – СУ „А. Златаров“

Изложбата с рисунките е подредена пред кабинета на кмета в сградата на община Първомай.

Свързани статии