На заседание на постоянните комисии към ОбС Сопот стана ясно: Сдруженията на собствениците трябва да върнат над 600 000 лв. в общинската хазна/ВИДЕО/

На заседание на всички постоянни комисии на ОбС Сопот в дневния ред беше включена и разгледана докладна записка, която касае санирането на жилищните блокове в Сопот. Беше входирано искане към общинския съветник Деян Дойнов, като вносител на докладната, с искане на отговор от къде ще бъдат осигурени средствата за енергийното обследване.

Припомняме, че в неговия мандат като кмет ОбС Сопот взе решение на Сдруженията на собствениците да бъдат отпуснати над 600 000 лв. като заемообразни средства за енергийното обследване. Тези пари обаче трябва да бъдат върнати в общинската хазна. Вкарвайки тази докладна Дойнов иска да се удължи срокът, а не както беше заявил по време на мандата си и по време на изборите, че тези пари ще бъдат опростени на хората.

Входирайки тази докладна, той всъщност потвърди думите на сегашното ръководство, че сумата трябва да се върне от Сдруженията на собствениците. В процеса на дебатите кметът Станислав Стоенчев беше задължен да отговори на следните въпроси:

1. Колко Заявления има подадени от резервния списък във връзка с втория етап – съучастие в който собствениците трябва да участват с 20% от цялото финансиране?

2. Какъв е бил ангажимента на Община Сопот, в това число финансов и логистичен за подпомагане на Сдруженията на Собствениците на многофамилни жилища във връзка със санирането? Моля да ни предоставите информация, ако има налична такава, кои лица са осъществили изготвянето на техническите паспорти, кой ги е избирал и по какви критерии, както и да приложите необходимите документи с които разполага общинската администрация.

3. Съдействала ли е общината за регистрация по Булстат на Сдруженията, как и по какъв начин? Изразходвани ли са средства от гласуваните 600 000 лв. или са изразходвани други бюджетни средства? Моля да бъдат предоставени документи, ако има такива.

4. Да се предоставят Договорите между общината и сдруженията на собствениците в изпълнение на Решения с №№ 351 и 364 от 2023 г. на Общински съвет – Сопот.

5. Да се предостави Справка какви средства ще бъдат реално възстановени от МРРБ от одобрените 8 блока, предоставени им като заемообразни средства във връзка с етап I от санирането и ако има разминаване между МРРБ и платените средства от сдруженията, да се посочат причините, както и да се предоставят документи.

Преди заседанието на постоянните комисии председателят на ОбС Сопот Нели Пенева излезе с изявление за обществено значимата тема за санирането.

Вижте пълния запис в ПБ Новинар…

Свързани статии