Консултации за РИК в Пловдив и областта ще се проведат в Областна управа

Консултации с представители на  парламентарно представените партии и коалиции за съставите на Районните избирателни комисии в 1-ти и 17-ти избирателни райони – Пловдив и Пловдив област ще се проведат на  13.04.2024г. /събота/, от 10 и 11 часа в Заседателната зала на ет. 2 на Областна администрация – Пловдив.

На консултациите упълномощените представители  на партиите трябва да представят пълномощните си, заверени копия на удостоверения за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на избора или  от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията и писмено предложение за представителите в състава на РИК и резервни членове.

При подбора на кандидатите за състава на РИК е препоръчително мнозинството от кандидатури да бъдат с  юридическо образование.

Свързани статии