Кметът на Пловдив Костадин Димитров: Договорът за почистването на река Марица е пред финал

Договорът за почистването на река Марица ще бъде подписан от Община Пловдив до края на седмицата. Документът вече е парафиран от фирмата-изпълнител „БКС Озеленяване“, която бе определена от Комисията за изпълнител след проведена обществена поръчка и съдебни процедури.

„Прекрасната река Марица, която има толкова много да даде на града ни,  се е превърнала в обрасло и опасно място. Това ще се промени.

С радост ви съобщавам, че сме пред сключване на договор за почистване на коритото. Процедурата няколко пъти е била неуспешна, но сега сме на финала. Реката ще е едно от нещата, на които ще обърнем специално внимание“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров, който днес заедно със заместник-кмета по екология Иван Стоянов направи пореден оглед на мястото.

Договорът включва почистване на речното корито от дървесна и храстова растителност без да се премахват наносни образования. Участъкът е в обхвата от жп моста до 300 м под подприщителното съоръжение за завиряване на реката и е с обща дължина от 4333 метра. Той е в урбанизираната територия на Пловдив и е разделен на шест подучастъка. За влизане в речното корито ще се използват съществуващи подходи – три от страната на южния бряг и два – от северния.

Изискването на възложителя е използваната технология да е в съответствия с „Указания за природосъобразни и щадящи околната среда методи и технологии и средства за почистване на речните легла“ на МОСВ, а изградените временни подходи за достъп до островите да се премахнат незабавно след приключване на дейността по тях. Срокът на договора е 90 дни, а стойността – 977 480 лева без ДДС.

Дейностите ще осигурят проводимостта на реката с цел овладяване на риска от наводнения.

Свързани статии