Кметът на община Калояново: Един от нашите основни приоритети е културата и развитието на читалищната дейност

„Един от основните приоритети на ръководството на Община Калояново е културата и развитието на читалищната дейност“, съобщи кметът Младен Кичев. За първи път тази година определената субсидия в размер на 50 000 лв. за подпомагане дейността на читалищата, с решение на ОбС Калояново, бе разпределена на база обективни критерии и реално извършени дейности.

Целта е да се стимулира творчеството и активността на читалищните деятели. Изготвеният механизъм за разпределение на средствата елиминира възможността за продължаване на някои порочни практики. Критериите, определени от Министерството на културата са: брой читалищни членове, библиотечно и информационно обслужване, любителско и художествено творчество, школи по изкуствата и чужди езици, клубове и кръжоци, действащи музейни сбирки и галерии, работа по проекти, международни и национални награди, субсидирана численост на персонала.

Поради установени нередности и неточности при водене на отчестността в предходни години, лично кметът Младен Кичев се включи в заседанието на комисията, проведена на 19 март 2024 г., която взе решение за разпределение на предвидените средства за Народните читалища за 2024 г. в размер на 250 928 лв. Постигнато бе съгласие между читалищата и им бяха предоставени средствата.

„Запазването на българските традиции и обичаи чрез развитие на читалищната дейност и творческите занимания на децата са изключително важни за мен“, коментира кметът на община Калояново Младен Кичев.

Той заяви пълната си подкрепа за творческите състави, школи, клубове в реализирането на дейността им и изрази готовност общината да подпомага дейността на читалищата и особено на детските състави, групи и школи. „Няма да допусна нито едно дете да не получи възможност за изява, творчески занимания и развитие“ беше категоричен Младен Кичев.

Свързани статии