Кметът на Карлово Емил Кабаиванов се срещна с кмета на Тирана и получи покана да посети албанската столица

Кметът на община Карлово и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ взе участие в обща среща на общините – членове на Мрежата на балканските градове В40 с кмета на Тирана Ерион Велиай. Срещата се проведе по инициатива на кмета на албанската столица, който в момента е ротационен председател на Мрежата. Тя е част от обявената през януари на Срещата на върха в Тирана обиколка в столиците на страните, присъединили се съм Мрежата на балканските градове, с цел активиране на дейността й и набиране на още членове.

„Общините в Мрежата Б40 са пример как уважението между кметовете е основополагащо за здравите връзки между гражданите от съседни държави и за нагласите към местното самоуправление. Когато подхождаме с уважение един към друг, даваме пример как централната власт трябва да се отнася към нас.“, каза д-р Кабаиванов. Той постави акцент върху темата за „умните“ градове и организацията на движението чрез зелени решения.

„Темата изисква внимание, тъй като за кметовете би било полезно да се разработят модели за различни по големина градове. Ще дам пример с опита на община Карлово, която работи по съвместен проект с още три общини за производство на енергия от възобновяеми източници, използването на зелен водород за градския транспорт и оползотворяването на отпадъците чрез кръгова икономика. Няма по-заинтересован публичен субект от Общината, в лицето на кмета и Общинския съвет, който да иска местното образование да бъде обърнато към нуждите на бизнеса“, подчерта д-р Кабаиванов и  обърна внимание на начинанието на община Карлово за разработване на модели за публично-частно партньорство в областта на образованието и социалните услуги.

В40, създадената през 2021 г. по предложение на кмета на Голямата Истанбулска община Екрем Имамоглу, обединява градове от 11 държави. Към днешна дата 14 български общини, включително и Карлово, членуват в Б40.

 

Свързани статии