Кметът Димитър Иванов подписа договори за близо 7,5 милиона лева с МРРБ за проекти на Община Марица

Кметът на Община Марица Димитър Иванов подписа споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на два проекта, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Общата стойност на проектите е за 7 431 600 млн. лева.

МРРБ ще отпусне средства в размер на 5 954 000 лева с ДДС за цялостното реализиране на проект „Ремонт /рехабилитация/ на общински път Костиево – Радиново и участък Радиново – Бенковски“. „Проектът е стратегически, защото свързва индустриалните зони в селата Радиново и Бенковски и е в услуга на работещите в тях, както и на жителите на „Марица“. С тази рехабилитация се свързват двата държавни пътя – Пазарджишко и Голямоконарско шосе“, подчерта кметът Димитър Иванов.

„Асфалтирането на значими общински пътища продължава със спечелването на втория проект към МРРБ, по който ще получим пари за пътя III-606 в местността Висината, който свързва Труд с държавния път Пловдив – Голям Чардак“, каза Димитър Иванов. Той уточни, че проектът е на стойност 1 477 600 лева с ДДС.

Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. бе приета Инвестиционна програма за общински проекти с включени в нея 1627 инвестиционни предложения с прогнозен размер и обхват за периода 2024 – 2026 г., реализацията на която е възложена на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост.

Свързани статии