Изпускат вода от язовир Кричим заради проби на съоръженията на язовирната стена

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че в Община Кричим е постъпила информация от НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ПРЕДПРИЯТИЕ “ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”, ЯЗОВИРЕН РАЙОН “ВЪЧА” за това, че при извършване на проби с облекчителните съоръжения на яз. стена „Кричим“ ще бъдат извършени манипулации по тяхното отваряне.

Водните количества, които ще се изпускат по руслото на р. Въча в участъка след яз. стена „Кричим“, могат да достигнат до 180-235 куб. м/сек.

Организация на действията е предвидено, с начало на изпускането 9:30 часа на 09.04.2024 год. Изпускането ще се изпълни на три етапа, в интервал през 30-45 минути.

Предвид гореизложеното е необходимо да се спазва безопасно отстояние от коритото на реката, както и да се изведат всички хора, животни, автомобили, строителна механизация и др.

Свързани статии