Хиляди шофьори се движат по опасен път, в Кричим са гневни

Сагата с републикански път III-866 Девин – Кричим – Стамболийски в регулацията на град Кричим продължава. Хиляди шофьори се движат по опасния път всеки ден. Ежедневно стотици деца от двете големи училища го пресичат, а в края на миналата година дори тежкотоварен камион пропадна на самата отсечка.

В същото време държавата бави спешния ремонт, който сама тя обеща.

“Собственикът на пътя – държавата, отново отказва да изпълни належащия ремонт на пътя в регулацията на града, видно от поредното писмо”, съобщи кметът на община Кричим Атанас Калчев.

Уведомлението от 16.01.2024 г. на Агенция „Пътна Инфраструктура“ до кмета на община Кричим гласи: “на този етап за 2024 г. инвестиционната програма на АПИ,  НЕ предвижда ремонт на обекта. Ще бъде потърсена възможност за включването му през 2025 г. При желание от Ваша страна сме готови да върнем предоставения ни от Община Кричим екземпляр на Технически проект за основен ремонт/рехабилитация/ за обект: „Път III-866 Девин-Кричим-Стамболийски от км 104+609 до км 106+010( в регулационните граници на гр.Кричим).“

Подписано с уважение от „Инж. Йордан Вълчев Член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

По този повод кметът на Кричим Атанас Калчев направи изявление:

“Считам за нужно да припомня предисторията на проблема, като цитирам конкретни предходни документи:

– Искане от кмета на община Кричим от 17.11.2023 г. до Министъра на РРБ относно необходимост от съдействие за извършване на основен ремонт на горецитирания обект;

– Уведомление от 23.06.2023 г. на Председателя на УС на  АПИ до Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Областен управител на област Пловдив, кмета на община Кричим, …“Като заключение от констатациите в доклада е дадена препоръка, предвид наличие на технически проект и направен одит на пътната безопасност от община Кричим, за спешно извършване на основен ремонт на отсечката. В тази връзка Ви информираме, че път III-866 в регулационните граници на гр. Кричим, е включен в проекта на инвестиционната програма на АПИ за 2023 г. за основен ремонт.“, подписано с уважение от инж. Ясен Йорданов – Председател на УС на АПИ.

Други писма по същия казус:

– до Министъра на РРБ от 04.01.2022 г. ,16.03.2022 г. и 14.04.2022 г.;

– За абдикация от изпълнение на законови задължения, за безстопанственост, престъпно бездействие свързано с безопасността на движението са сигнализирани съответно Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив на 12.05.2023 г.!!!

Не е възможно да демонстрираме солидарност с хора, които са отговорни за безстопанствеността на републиканския път в чертите на гр. Кричим. Битката продължава!

Действието е най-важния ключ към всички видове успех, затова в качеството ми на кмет на община Кричим, ще поискам за пореден път съдействие по необходимост от Министъра на РРБ, от Министър-председателя на РБ, включително и ротационния, от Посланика на Съединените Американски Щати в РБ, от Посланика на Великобритания в РБ и Посланика на Германия в РБ, защото животът и здравето на хората и тяхната безопасност са най-важното, независимо дали са пешеходци или водачи на МПС”, съобщи кметът на Кричим Атанас Калчев.

В заключeние той цитира и Уинстън Чърчил:

„Здравите граждани са най-големият актив, който една държава може да има“.

Свързани статии