Гимназията в Клисура обяви прием за новата учебна година/ВИДЕО/

ПГ по икономика „Тодор Влайков“ – гр. Клисура предлага две широко приложими в практиката специалности за 2024-2025 година – „Икономика и мениджмънт“ и „Горско стопанство и дърводобив“ – за ученици завършили основно образование.

Гимназията предлага отлични условия, ремонтирани и обновени класни стаи, нов покрив на основната сграда, мултимедия във всяка класна стая, wi-fi в училището и в двора на гимназията, стипендии за ученици без родители, социални стипендии и за отличен успех, занимания по интереси според желанията на учениците, безплатен транспорт и лично отношение към всеки ученик.

За учениците се организира безплатно провеждане на производствена практика в гр. София и Рожен по съвместен проект с Централния кооперативен съюз, практика в СКФ, работа по програми и проекти, даващи възможност за лична изява на учениците, за подпомагане отпадането от образователната система, за кариерно ориентиране.

Документи се подават от 08 до 10 юли 2024 г. – онлайн или в училищата-центрове за прием на документи – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Карлово или НУ „Неделя Петкова“ – гр. Сопот.

Направете правилния избор днес, за да успеете утре!

Очакваме ви!

Свързани статии