Европейска седмица на младежта: Информиране и ангажиране на младите хора в община Карлово

Европейската седмица на младежта в Община Карлово беше отбелязана с информационна кампания, организирана от Сдружение „Млади, активни, креативни“, което е Евродеск точка в общината. Целта на кампанията беше да предостави на младите хора достъпна информация за важността на участието им в изборите и активното гражданско участие.

Информацията беше представена по интерактивен начин, чрез различни игри, викторини и неформални методи, за да се осигури по-добро разбиране на значението на гласуването и участието в демократичния процес. Онлайн платформата „ЕС и Аз“ беше използвана за допълнително обучение, предоставяйки информация за функционирането на Европейския парламент, състава му, квотите за членство на различните държави и взаимодействието му с другите европейски институции.

В офиса на сдружението бе осигурен кът с материали за предстоящите избори, където младите хора могат да се запознаят с важността на активното участие в гласуването. Те бяха насърчавани да упражнят своето право на глас на предстоящите избори и да се включат в дейности, свързани с Европейския парламент и Програмата „Еразъм +“ за младежта.

Освен информация за предстоящите избори, младите хора бяха запознавани с възможностите за участие в различни проекти и инициативи, предлагани от Програмата „Еразъм +“ и възможностите за доброволческа дейност чрез Европейския корпус на солидарността.

Инициативите на Сдружение „Млади, активни, креативни“ за насърчаване на гласуването сред младите хора продължават с планирани срещи с местните средни училища, където ще бъде разиграна игра за Симулация на Европейския парламент. С играта се развиват умения за говорене пред публика, дебатиране и постигане на компромиси. Гласуват се различни изменения на законодателни предложения и младежите придобиват умения да убеждават останалите играчи да подкрепят тяхната позиция.

Свързани статии