Европейска младежка седмица 2024 в Карлово

Като Евродеск точка за региона Младежки информационен център-Карлово стартира Европейската седмица на младежта (12-19 април 2024) с информационна среща с младежи от Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта.

Ръководителят на Младежкия център -Цветина Захарлиева представи пред младите хора Европейските младежки програми – програмите „Еразъм+“, Евродеск, инициативата „Discover EU“ и платформите ЕURES и SALTO с полезна информация за намиране на работа и обучителни възможности в ЕС.

Младежите научиха още за основните институции на Европейския съюз и процесите на вземане на решения в ЕС и защо е важно да се гласува на предстоящите избори на Европейски парламент, които в България ще са на 9 юни 2024, заедно с извънредните парламентарни избори.

Информационната кампания на Младежкия център е под надслов „Бъди активен! Гласувай за по-доброто си бъдеще!“. Предстоят още информационни срещи и раздаване на информационни листовки и материали сред младите хора, които са на възраст за гласуване. Като, дори и някои от младите хора да не са навършили пълнолетие и да не могат да гласуват на тези избори, е важно да са информирани и да предават на своите родители, близки и приятели защо трябва да гласуваме и да избираме кой да ни представлява в националните и Европейски органи за вземане на решения.

Младежи, участници в международния обмен „Европейски младежки парламент“ в град Бранещи, Румъния през февруари 2024 споделиха опита си и как са разиграли примерни избори за Европарламент, издигайки свои кандидати за евродепутати, разработвайки и защитавайки своя програма с избран за председател именно младеж от българската група.

Участниците в срещата тестваха и симулационната игра на Европейския парламент, чрез която по интерактивен начин се запознават с процесите на вземане на решения на европейско ниво.

Свързани статии