Ето кога ще има стрелби на учебния център „Анево“

Уведомявам Ви, че през месец Януари – 2024 г. на учебен център „Анево” ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

1. На 19 (деветнадесети), 26 (двадесет и шести), 29 (двадесет и девети) – за времето от 08.10 часа до 13.30 часа.

2. На 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадест и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 25 (тридесет и пети),

30 (тридесети), 31 (тридесет и първи) – за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Моля за своевременното уведомяване и предупреждаване на местното население, че влизането на хора, животни и техника в района на полигона на посочените дати при провеждане на стрелби е забранено и опасно за живота и здравето им.

Разчитам на вашето съдействие.

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34750 – КАРЛОВО
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ МАРГАРИТ МИХАЙЛОВ

Свързани статии