Ето кога през март ще има стрелби на учебен център „Анево“

Уведомявам Ви, че през месец Март – 2024 г. на учебен център „Анево” ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

1. На 01 (първи), 08 (осми), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 25 (двадесет и пети) – за времето от 08.10 часа до 13.30 часа.

2. На 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 18 (осемнадесети), 22 (двадест и втори), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) – за времето от 08:10 часа до 23:00 часа.

Влизането на хора, животни и техника в района на полигона на посочените дати при провеждане на стрелби е забранено и опасно за живота и здравето им.

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34750 – КАРЛОВО БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ МАРГАРИТ МИХАЙЛОВ __.02.2024 г.

Свързани статии