Здравко Димитров: Нека помним будителите, за да бъде паметта жива и съхранен духът ни!

Съвременни будители,

Уважаеми съграждани,

Денят на народните будители е празник, който носи паметта за славните личности от миналото ни. Искам да припомня, че в началото на миналия век, когато обществеността на Пловдив инициира честването на този ден, образованието на нашите деца в училище е било съпътствано от възпитаването им в почит към личностите и стремеж към хубавото и красивото.

И този стремеж е бил неотлъчно подкрепян и подпомаган от църквата, на която дължим вечния идеал към възвишеното и духовното, предаван ни на нас – човеците, чрез вечните небесни закрилници на вярата.

Днес ние сме на известна дистанция във времето от началото, но съвсем без такава в нуждите и потребностите си за идеали и каузи, също и от големите имена, които ги създават за поколенията.

Нека ги помним, за да бъде паметта жива и съхранен духът ни.

Честит празник! Честит Ден на народните будители!

Свързани статии