Заместник-председателят на ОбС Карлово Анастасия Чолакова стана член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

По покана на Европейската комисия заместник-председателката на Общински съвет Карлово Анастасия Чолакова стана член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Нейното членство е валидно до края на мандата й като общински съветник. Готовността на г-жа Чолакова да комуникира относно ЕС в своя избирателен район, в привилегирована и тясна връзка с институциите на ЕС, няма да се заплаща допълнително.

Проектът „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ е насочен към изграждането на европейска мрежа от местни представители на изборни длъжности от всички държави членки. Тяхната цел ще е комуникация по въпросите на ЕС по места. Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия отговаря за изпълнението на проекта в рамките на Работната програма за 2021 г. Комисията изпълнява проекта в тясно сътрудничество с Европейския комитет на регионите.

Стотици представители на изборна длъжност на села, градове, региони и други нива на местното самоуправление също са откликнали на поканата на Европейската комисия да участват в това обединение, което е една стъпка по-близо до създаването на Европейска публична сфера.

Свързани статии