Водоснабдяването на село Кръстевич – сред приоритетните проекти за 2024 година

Водоснабдяването на село Кръстевич ще бъде изцяло финансирано от Бюджет 2024 година, чрез Инвестиционна програма за общински проекти.

„Проектите, с които община Хисаря участва за държавно финансиране са за изграждане на нов сондажен кладенец и възстановяване на  питейния водопровод, както и подмяна на водопроводните клонове. Общата сума е над 5 000 000 лева и е изцяло финансирана от държавния бюджет. Община Хисаря бе сред първите, които представиха пред Министерство на финансите проекти за финансиране от фонда, гарантиран за общините в бюджета за 2024 г. Тази програма дава възможност за осъществяване на проекти, които не са допустими за финансиране по програми и механизми на ЕС, по международни програми и договори или национални програми. Това е и шанс за развитието на Кръстевич“, заяви Ива Вълчева.

Според кмета на община Хисаря готовността за реализиране на проектите е  в напреднала фаза – общината има разрешително от Басейнова дирекция за водохващането, приключила е и процедурата по учредяване на санитарно-охранителна зона.

Основното трасе на водопровода е с дължина 708 метра, а отклоненията към страничните улици 412 метра. Ще бъдат подменени и сградни отклонения с обща дължина 679 метра.

„Целта ни е двата водопровода, по едни и същи улици да се положат едновременно и да се възстановят съществуващите настилки, а  двата проекта да се осъществят през 2024 и 2025 година“, каза още Вълчева.

Свързани статии