Вендинг автомати за сувенирни медали монтираха в Хисаря

Община Хисаря монтира три броя вендинг автомати за сувенирни медали по Проект № BG06RDNP001-19.273-0001-C01 – „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Хисаря, закупуване и поставяне на вендинг автомати за сувенирни монети на територията на община Хисаря и закупуване на необходимото оборудване и консумативи за вендинг автоматите“.


Вендинг апаратите са монтирани на три от ключовите места в град Хисаря:
Пред Туристически информационен център
Пред Археологически музей град Хисаря
През Колонада „Момина сълза“
На тези места имате възможност да си закупите Сувенирени медали с едно от трите изображения от емблематичните забележителности на град Хисаря:
Фонтан „Момина сълза“
Южна порта „Камилите“
Колонада „Момина сълза“
Сувенирните медали са на стойност 4 /четири/ лева.
Вендинг автоматите приемат банкноти от по 5 и 10 лева и монети от 0.10, 0.20, 0.50 и 1 лев и връщат ресто.

Свързани статии