Възможностите за кандидатстване за саниране на жилищни сгради представи Община Карлово

Възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради представиха кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов, заместник-кметът Данка Люртова и началникът на отдел „Планиране и разработка на проекти и програми“ Красен Краев.

Пред управители на етажната собственост на среща в зала „Васил Караиванов“ д-р Кабаиванов съобщи, че условията за саниране са променени. „Вече имаме по-голяма яснота, известни са лимитираните и референтни стойности. Финансирането ще е по Плана за възстановяване и устойчивост.“, подчерта кметът. Той допълни, че за община Карлово са определени 30 милиона лева за цялото саниране, но ако в посочените срокове са одобрени проекти за по-малка сума, останалите средства ще се разпределят между други български общини.

Красен Краев поясни, че Управляващ орган на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” е Дирекция ,,Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а финансирането – от Механизма за възстановяване и устойчивост. Предложения за изпълнение на инвестиция могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата, стана ясно на срещата. Бенефициент и водещ партньор е Община Карлово в партньорство със Сдруженията на собствениците – краен получател на финансовата помощ.

Допустими за саниране по новия механизъм са:

–        сгради, предназначени за постоянно обитаване, в които най-малко 60% от разгънатата им застроена площ се заема от жилища;

–        сгради, в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;

–        сгради, проектирани преди 26.04.1999 година;

–        блокове, в които общото събрание е взело решение за кандидатстване по процедурата с мнозинство, не по-малко от 67% от идеалните части от цялата сграда.

Допустимо е подаване на едно проектно предложение за една сграда или блок-секция.

Минималният размер на средствата  за една многофамилна жилищна сграда е 50 000 лв., а максималният – 9 500 000 лева.  В настоящия първи етап не се изисква съфинансиране от крайния получател на средствата, т.е. санирането е напълно безплатно за хората. Срокът за кандидатстване по процедурата е до 17:00 часа на 31.05.2023 г.

Сдруженията на собственици, кандидатствали по приключилата вече Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи. Сгради, одобрени за финансиране по Националната програма, могат да получат финансиране по настоящата процедура, ако прекратят сключените договори за безвъзмездна помощ с Българска банка за развитие ЕАД.

Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по процедура. Услугата се възлага от Сдружението на собствениците.

Кметът, неговият заместник и началникът на отдела за разработка на проекти отговориха на въпросите, поставени от представители на сдруженията на собствениците.

Всички подробности за допустимите и недопустими за финансиране основни и съпътстващи дейности, както и необходимите документи за кандидатстване, могат да бъдат намерени на официалната Интернет страница на Община Карлово www.karlovo.bg: https://www.karlovo.bg/section-167-content.html

За контакти: Красен Краев – тел.0335 /54-551; еmail: [email protected]

Свързани статии