Важно от Карлово: Крайният срок за подаване на заявления за пострадалите от наводнението е до 30 ноември

До пострадалите от наводнението на 02.09.2022 г. на територията на община Карлово жители на с. Богдан, с. Каравелово, с. Слатина, с. Войнягово и с. Христо Даново.

Уведомяваме Ви, че на основание т. 4, раздел I „Общи положения” от Обявлението за откриване на процедура за отпускане на социална помощ от фонд „Социална закрила“, одобрено със Заповед № РД-25-7/20.07.2023 г. на Министъра на труда и социалната политика, е определен краен срок за подаване на заявения до ФСЗ, а именно 30.11.2023 г.

Финансовите средства на одобрените кандидати ще бъдат превеждани до 20.12.2023 г.

Свързани статии