Въведен е нов експлотационен водопровод, захранващ Първомай,Градина и Крушево

На 26 октомври 2023 година, Димитровден и празник на строителя, съгласно Заповед на РДНСК – Пловдив

беше проведена Държавна приемателна комисия, с която се въведе в експлоатация и се финансира реконструкцията на довеждащите водопроводи от Напорни резервоари /НП/ 2500 м3 до Помпена станция III подем, гр. Първомай, с които се осигурява захранването с питейна вода на гр. Първомай, кв. Дебър, с. Градина и с. Крушево.

Проектът, за който е издадено Разрешение за строеж от 2020 година, се реализира по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2021”.

С изпълнението на проектните дейности се подмени изцяло стария и амортизиран етернитов водопровод. Новият е с чугунени тръби, с дължина на трасето 2500м. Чрез настоящия проект, Община Първомай, съвместно с ВиК ЕООД, гр. Пловдив решиха проблема с честите аварии, загубата на питейна вода и липсата на налягане във водопреносната и водопроводната мрежа на гореизброените населени места.

Ръководството на община Първомай продължава да работи за подобряване състоянието на инфраструктурата в града и населените места от общината.

Свързани статии