Три музея в община Карлово с 4 одобрени проекта от Министерство на културата

В проведената конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство по Тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии и Тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии, Министерството на културата одобри за финансиране проектите на три музейни институции в община Карлово:

Исторически музей гр. Клисура – Реставриране и съхраняване на Данови географски карти и картини от фонда на музея. По-доброто състояние на реставрираните културни ценности ще позволи на екипа да обогати и доразвие временна изложба, осигурявайки своевременното им представяне пред публика.

Проектът на НМ „Васил Левски“ предвижда издаване на сборник с материали от Национална научна конференция „Памет за Апостола“, посветена на 100 години от създаването на Народния комитет „Васил Левски“ и 90 години от възстановяването на родната къща на Апостола, проведена на 23-24 ноември 2023 г. в Карлово. Своите изследвания представиха изтъкнати български историци и турският учен Дженгиз Йолджу, които ще бъдат публикувани в сборника.

Исторически музей–Карлово е с два одобрени проекта: „Обновяване на постоянната музейна експозиция на ИМ–Карлово“ и „Реставрация на мебелна гарнитура от дома на карловски търговец„. Първият проект включва обновяване на експозицията в четири от музейните зали чрез създаването на научно издържани с художествени качества, нови експозиционни пана, с актуализирани тестове, изображения и графични материали. Проектът включва и обособяването на кът –възстановка на карловско взаимно училище.

Осъществяването на проекта ще повиши качеството на предлагания музеен продукт, ще допринесе за съхраняването на историческата памет за приносът на Карлово в развитието на възрожденското образование, култура и просвета, ролята на неговите учители просветители, книжовници, общественици и дарители, участвали в обновата на българското училище в съответствие с модерните педагогически и социални идеи, в борбата за църковнонационална самостойност и национално освобождение, с оглед на историческите потребности на българската нация.

Вторият проект– реставрирането на оригинални мебели от епохата на Възраждането има за цел да съхрани ценни исторически свидетелства за миналото на града ни и ще спомогне за тяхното опазване за поколенията. Реставрацията на тези културни ценности ще им даде нов живот, ще даде възможност на музейната публика да се потопи в неповторимата карловска атмосфера, да усети духа на отминалото време– възрожденската епоха, която ни отвори към света, но и към себе си. Мебелната гарнитура ще бъде експонирана в Етнографската експозиция в Мазаковата къща.

Осъществяването на проектите ще допринесе за съхраняването на културно-историческото наследство и историческата памет за бележитите карловци и ще съдейства за възпитанието на младите в уважение към красотата и към историята на родния град. Изпълнението на проектите ще започне от началото на м. януари 2024 г.

Свързани статии