Премиерът Денков открива учебната година в Садовско

Премиерът акад. Николай Денков ще открие новата учебна година в ОУ „Васил Левски“ в село Караджово, община Садово, област Пловдив.

Министър-председателят ще пристигне в училището в 12 часа.  В церемонията ще участват и кметът на община Садово Димитър Здравков, областният управител и началникът на РУО – Пловдив, както и Деян Колев и Теодора Крумова от Център “Амалипе”.

ОУ „Васил Левски“ в село Караджово е едно от първите училища, включили се в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, координирана от Център “Амалипе”. То е и сред първите училища, които въведоха часове по СИП Фолклор на етносите – Ромски фолклор още през 2004 г., а от 2010 г. се включиха в новосформиращата се тогава мрежа за интеркултурно образование и превенция на отпадането на ромските деца от училище “Всеки ученик ще бъде отличник”.

Училището е средищно като в него се обучават 109 деца от три населени места (Караджово, Кочово и Моминско). От години то успява да привлече и задържи в класните стаи всички деца във възраст за основно образование. Нещо повече – неговите възпитаници продължават образованието си в средни училища, а някои от тях и в университети.

Директорът на училището Красимира Благоева е един от най-активните директори в Съюз на ръководителите в системата на народната просвета в България. Със своята огромна енергия, лъчезарна усмивка и любов към децата, тя е добре приета от всички семейства.

Свързани статии