ПГИ „Тодор Влайков“ – Клисура обяви прием за 8 клас в две престижни специалности

Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“ – гр.Клисура обявява прием за учебната 2023-2024 година.  Училището набира ученици в две паралелки – специалност „Икономика и мениджмънт“ – трета степен на професионална квалификация, професия „Икономист“ и специалност „Горско стопанство и дърводобив“, професия „Техник лесовъд“ – трета степен на професионална квалификация.

В края на обучението учениците получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация, с което веднага може да започнат работа във финансовите отдели на всяка фирма, както и в Държавни горски стопанства на територията на България.

Подаването на документи започва от 05.07.2023 г. и ще продължи до 07.07.2023 г. – онлайн и в училищата-центрове за подаване на документи. За целта учениците, които ще кандидатстват, трябва да подготвят свидетелство за основно образование, медицинско от личния лекар и заявление по образец.

Очакваме всички осмокласници с обновена материална база, безплатен превоз на всички ученици, производствени практики в обектите на Централен кооперативен съюз в гр. София и Рожен, интернет в училището и двора, занимания по интереси и лично отношение към всеки ученик.

Инвестирайте в себе си днес, за да успеете утре!

Гимназията ни успешно работи по проект за сътрудничество с Централен кооперативен съюз – гр. София, по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, „Ученически практики“, „Подкрепа за успех“ и други инициативи съвместно с Младежки център – гр. Карлово.

Свързани статии