Общинският съвет в Карлово прие правилник и избра постоянните си комисии/ВИДЕО/

Общинският съвет в Карлово прие правилник за работа и избра постоянните си комисии на заседание, проведено на 30 ноември. Осем остават комисиите и през настоящия мандат: „Бюджет и финанси“, „Стопанска и инвестиционна дейност и разпореждане и управление на общинско имущество“, „Строителство, благоустройство, транспорт, съобщения, земеделие и гори“, „Административни и правни въпроси“, „Образование, култура, вероизповедания и наименования“, „Здравеопазване, социални дейности и екология“, „Туризъм, спорт и младежки дейности“ и „Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Председателят на местния парламент Доньо Тодоров бе определен за представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Община Карлово да участва в учредяването на 11 декември на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карлово“, реши ОбС по предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов. Представител на Общината ще бъде заместник-кметът Данка Люртова.

Всички решения на ОбС, взети на заседанието на 30.11.2023 г., ще бъдат публикувани в официалната интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

Свързани статии