Община Пловдив спечели проект за цялостно обновяване на общежитието на ЕГ „Иван Вазов“

Финансирането е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Цялостен ремонт и рехабилитация на общежитието на Езикова гимназия „Иван Вазов“ ще бъде финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 5 821 559.12 лв., като всички средства ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ от НПВУ. Продължителността ще бъде 31 месеца.

Предвидено е в сградата да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност – саниране, подмяна на дограма, изграждане на системи за отопление и охлаждане, ремонт на покрива и др. Ще бъде осигурена и достъпна среда за лица с увреждания. Освен ремонтни дейности, проектът ще финансира изцяло ново обзавеждане и оборудване, включително закупуване на нова техника за нуждите на учениците.

Реализирането на този ремонт ще е поредна стъпка към осигуряването на обновен облик на образователните институции в града и ще допринесе за създаването на комфортни, достъпни и съвременни условия за настаняване, пребиваване, учене и осъществяване на дейности по интереси и отдих. Проектът е и поредна фаза от цялостното обновяване на кампуса на двете емблематични езикови гимназии в Пловдив, като през тази година бяха построени две нови спортни площадки, а в момента се строи физкултурен салон на ЕГ „Иван Вазов“ и спортен комплекс за двете училища, финансирани от бюджета на община Пловдив.

“През тази година основен приоритет са Планът за възстановяване и националните програми. В момента се подготвяме за кандидатстване по новите национални и оперативни програми, които ще са приоритет през следващите 12 месеца. Очакваме да привлечем допълнителни средства за пътна инфраструктура и облагородяване, образователна, културна и социална инфраструктура“, коментира заместник-кметът по образование Стефан Стоянов.

Към настоящия момент Община Пловдив е в процес на реализация на 29 проекта с европейско и национално финансиране. Тяхната обща стойност е 234 543 169, 62 лв. като 43 997 251,87 лв. от тях са собствено финансиране. В периода ноември 2019 – юни 2023 г. са реализирани и успешно приключили още 17 проекта на стойност 68 026 817,00 лв. със съфинансиране от едва 2 152 553,89 лв.

През последните четири години Община Пловдив е изготвила, подала и реализирала 57 проекта с европейско и национално финансиране. Администрацията очаква оценка по още 5 подадени проектни предложения, чиято обща стойност е 29 419 378,90 лв., от които 24 620 206,02 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 4 799 172,88 лв. са съфинансиране.

Снимка: „Уча в Пловдив“

Свързани статии