Община Карлово стартира изпълнението на проект за създаване на Местна инициативна група

Договор за изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група подписа кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов на 6 април в Министерството на земеделието. Проектът е за подготовка на стратегия за местно развитие, придобиване на знания и умения за нейното прилагане, насърчаване активното включване на местната общност и създаване на Местна инициативна група Карлово – чрез прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/. Стойността е 57 400,00 лв. с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а срокът за изпълнение – 9 месеца.

„Община Карлово използва последната възможност за създаване на Местна инициативна група чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“. Много години и възможности са пропуснати, но сега трябва да се захванем сериозно за работа и да направим нашето място по-добро според нашето разбиране за по-добро. Успехите ще дойдат с много общ труд и стабилно поддържано партньорство. Ще имаме разногласия, ще имаме различни виждания, ще имаме спорове, но заедно ще направим възможни нашите различни идеи! Подходът е изключителен по същността си. Поради разнообразието на селските райони, чрез ВОМР се прилага нещо иновативно – дава се възможност хората, живеещи в своя район, сами да посочат проблемите, идеите, уникалностите си и да покажат как да се действа! Това е посланието на проекта, който предстои да реализираме заедно.”, каза след подписването на договора д-р Кабаиванов.

Организирането на МИГ на територията на община Карлово многократно е бил във фокуса за обсъждане от местната общност, гражданите и администрацията. Във времето назад обаче, преди повече от 12 години, има няколко неуспешни опита. Причината – Румен Стоянов от Калофер създава своя неправителствена организация, която да стане двигател за учредяване на МИГ, но не съумява да обедини институции, стопански и неправителствен сектори.

Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов през юни 2022 година инициира публична среща с жителите на общината, представители на местната общност, стопанския и нестопански сектор. Целта е обсъждане на идеята за реализиране на местно партньорство за създаване на Местна инициативна група. Участниците в срещата се обединяват около становището, че е необходима реално работеща МИГ. Общинският съвет единодушно гласува да бъдат предприети необходимите действия.

Днес, след поредица разговори, партньорството е факт. Водещ партньор е Общината, цялата общност заявява силно изразено желание за участие.

Според д-р Кабаиванов проектът ще даде възможност да бъде направена реална „снимка” на моментното състояние района и върху нея да се проектират идеите на общността. „Трябва да стигнем до всеки – бизнес, земеделец, самодеец, човек с идеи, училища и обучителни центрове. Трябва да се намерим, да се огледаме, да разгледаме и ресурсите, с които разполагаме. Ще изработим реален анализ, ще систематизираме проблемите и ще търсим мерки за тяхното решаване. Ще систематизираме идеите си, ще посочим уникалностите си и ще решим как да ги съхраним и популяризираме. Целият този процес ще се случва чрез множество организирани срещи в населените места от общината. Особено важно ще е участието на всички заинтересовани жители и желанието им да са част от процеса.“, обобщи кметът на общината.

Следва изработването на най-важния документ – Стратегия за развитие на МИГ Карлово. Тя ще съдържа информация кои мерки за подпомагане местната общност би искала да се прилагат до 2027 година. В зависимост от заявения интерес и необходимост, могат да се предвидят възможности за финансиране по няколко оперативни програми.

Последната стъпка е регистрирането на МИГ Карлово. Всички, припознали като важно съществуването на инициативната група, ще бъдат поканени за учредители на неправителствената организация.

С учредена МИГ Карлово и разработената Стратегия за нейното развитие до 2027 година, организацията ще кандидатства за финансиране на своята стратегия.

Свързани статии