Община Калояново работи ударно по социални проекти

Община Калояново подаде проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Грижа в дома“. Проектът се явява продължение на досегашния „Патронажна грижа +“, който осигурява интегрирана здравно -социална услуга на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Новият проект има за цел да продължи стария, като се предоставят социални услуги – доставка на хранителни продукти от първа необходимост, лекарства и други. 83-ма потребители ще бъдат обслужвани от домашни помощници, на които възнаграждение за труда се осигуряват от проекта.

Освен това по проекта ще работят медицински сестри и психолог. Проектът ще продължи 12 месеца, съобщиха още от община Калояново.

С още един проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ кандидатства община Калояново. Проектът е „Укрепване на административния капацитет на местната власт“. Целта е подобряване ефективността в работата на служителите и обезпечаване предоставянето на услуги по Закона за за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ в синхрон с променящата се нормативна база. Предвижда се по проекта да бъдат назначени двама социални работници, които ще преминат необходимите обучения, за да могат да бъдат възможно най-ефективни с промените и в помощ на потребителите.

Свързани статии