Община Хисаря търси решение на транспортната криза

Уважаеми съграждани,

Запозната съм с ежедневните проблеми с линиите на градския и междуградския транспорт. Въпреки сключените договори и многократно провежданите срещи и разговори с превозвача, голяма част от възложените курсове по договорите не се изпълняват.

Насрочена е нова среща с управителя на „Хеброс бус“ с цел разумно разрешаване на проблемите. Към настоящия момент община Хисаря има два сключени договора за обществен превоз, възложени след проведена обществена поръчка с „Хеброс бус“. Фирмата е единствената, която е изявила желание да изпълнява автобусните линии от областна и общинска транспортни схеми, както и единствената, която е участвала в обществената поръчка.

Като кмет на община Хисаря съм наясно с възникналите проблеми с осигуряването на услугата с обществен интерес, но се търси решение на възникналата ситуация, без да се излага на риск транспортната свързаност на Хисаря с областния град, както и на селата в общинския. В съседни общини това се случи и проблемите там са изключително трудно решими.

Намеренията ми са да се разрешат проблемите, без да се стига до блокиране на града или селата.

С уважение,

инж. Пенка Ганева

кмет на община Хисаря

Снимка: „Марица“

Свързани статии