Областният управител насрочи датите за клетва на новите кметове и общински съветници

Със свои заповеди областният управител д-р инж. Илия Зюбмилев свика първите заседания на новоизбраните общински съвети за мандат 2023 – 2027 г. във всички общини от Пловдивска област. Тържествените сесии ще се проведат по график от 7 до 13 ноември.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител най-късно 14 дни след обявяване решението на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници.

Новоизбраните общински съветници, кметовете на общините и кметовете на кметствата полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител или негов представител, на председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. По закон общинските съветници и кметовете полагат следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите  на община … и да работя за тяхното благоденствие.“

В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на председател. До неговия избор заседанията се председателстват от най-възрастния общински съветник.

ОБЩИНА ДАТА: ЧАС МЯСТО

 

1. Съединение

 

 

 

2. Раковски

 

 

07.11.2023 г.

(вторник)

 

10:30 ч. Община Съединение – Пленарна зала

 

 

14:30 ч. Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“

 

3. Пловдив

 

4. Перущица

 

 

5.  Родопи

 

6. Марица

 

 

 

 

08.11.2023 г.

(сряда)

 

10:00 ч.

 

Регионален исторически музей,  пл. „Съединение“
13:00 ч. Младежки дом – гр. Перущица
14:30 ч. с. Първенец –  НЧ „Съзнание 1914“

 

16:00 ч. Община Марица – заседателна зала на ОБС
7.  Кричим

 

 

8.  Лъки

 

 

9. Брезово

 

10. Садово

 

 

11. Първомай

 

 

 

 

 

09.11.2023 г.

(четвъртък)

 

10:30 ч. Община Кричим – зала 21

 

11:00 ч. Община Лъки – заседателна зала

 

13:00 ч. Община Брезово – заседателна зала
14:30 ч. Читалище „Христо Смирненски“ –заседателна зала
16:30 ч. Община Първомай – пленарна зала
12. Карлово  

10.11.2023 г.

(петък)

 

 

 

 

10:30 ч. Община Карлово – заседателна зала „Васил Караиванов“

 

13.  Асеновград 

 

 

14. Стамболийски

 

 

15. Сопот

 

 

16. Хисаря

10:30 ч. Община Асеновград – зала 601

 

10:30 ч. Заседателна зала на ОбС на ул. „Г. С. Раковски“ 31

 

13:00 ч. Народно читалище „Иван Вазов“
14:30 ч. Заседателна зала на ОбС – Община Хисаря
17. Куклен

 

 

18. Калояново

 

13.11.2023 г.

(понеделник)

 

10:30 ч. Община Куклен – заседателна зала
14:00 ч. Община Калояново – киносалон

 

Свързани статии