Мораториум върху продажбата на общински терени в гр. Баня наложи Общинският съвет

„Общински съвет – Карлово налага мораториум върху продажбата на общински имоти отредени за паркове и озеленяване в регулационните граници на град Баня.“ Това реши местният парламент на своя сесия, проведена на 27 април 2023 г. Предложението за мораториума беше на председателя на Общинския съвет Доньо Тодоров, съгласувано с кмета на общината д-р Емил Кабаиванов. В мотивите си Тодоров посочва: „За пълноценен Спа туризъм много важно значение има и зелената Еко система на курорта. Не случайно с изграждането на Централна баня, по инициатива на цар Борис III започва насипване на съществуващото тогава блато и оформянето му като парк. Безспорно е доказана връзката между повечето зеленина с по-чист въздух и по-ниски шумове. Задължително условия за един добър спа курорт е и наличието на достатъчен брой места за отдих. Имайки и в предвид неизбежното увеличаване на броя на почиващите в град Баня е необходимо запазване на съществуващата Еко система на града.“ Мораториумът има за цел да опровергае злонамерените слухове, че общинското ръководство има намерение да разпродава терени в гр. Баня и затова се противопоставя на опитите на НИНКН неаргументирано да обяви паркове и улици в града за „недвижимо културно наследство“.

По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов сесията на Общинския съвет започна с минута мълчание в памет на Мерсия Макдермот. Видната историчка и общественичка, почетен гражданин на гр. Карлово, почина в края на месец март на 96-годишна възраст. Д-р Кабаиванов пое ангажимент на някое следващо заседание на Общинския съвет да предложи на съветниците подходяща улица или парк, които да носят името на Мерсия Макдермот.

На заседанието положи клетва и нов общински съветник – адв. Гънчо Гънчев, който заема мястото на подалия оставка Илиян Янев.

Съветниците решиха още, че Общината ще продължи да организира и заплаща превоза на жителите на населените места на територията й до общинския център за периода от 01.05.2023 г. до 30.05.2023 г., както и докато приключат всички процедури по провеждане на конкурс за избор на превозвач. Ще бъде закупена нова специализирана техника, която ще служи за почистване на града и поддръжка на уличното осветление. Предвижда се и подмяната на 5 броя стари, амортизирани автобусни спирки, както и 15 броя нови афишни колони в гр. Карлово.

Останалите решения приети от Общинския съвет – Карлово, бяха свързани с одобряване на бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности на Община Карлово; приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. и др.

Всички решения, взети на редовното заседание на 27.04.2023 година, ще бъдат публикувани на официалната Интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

Свързани статии