Младежкият център в Карлово с интересен и полезен проект за насърчаване на толерантността/СНИМКИ/

Младежкият център в Карлово проведе обучение за насърчаване междукултурния и междурелигиозен диалог и толерантността по проекта си CRAFT, подкрепен от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа.

Ученици от четири партниращи училища и – СУ „Васил Левски“-Карлово, ПГИ“Тодор Влайков“-Клисура, ПГ“Ген.Владимир Заимов“-Сопот и ПГЖПТ“Христо Смирненски“ –Карлово и доброволци към МИЦ-Карлово се запознаха с правата на човека, световните религии, различните култури и техните обичаи. Младежите учиха за религиите по света по интерактивен начин чрез настолните игри „Свещено мемо“ и „Житейски път“, които МИЦ-Карлово преведе и издаде на български език по предходен проект, също подкрепен от Европейската фондация.

Участниците в обучението организираха междукултурен парад с традиционни костюми и символи на различни религии и култури и „влизаха в обувките“ на хора в неравностойно положение, за да разберат как се чувстват те, насърчавайки емпатичността, съпричастността и приемането на различните.

След сесиите за повишаване медийната грамотност на младите хора и намаляване речта на омраза онлайн и офлайн, младежите направиха кратки видео послания за това как не трябва да лепим етикети на другите и да бъдем добри и толерантни към всички независимо от тяхната раса, цвята на кожата, етнос, физически белези и възгледи.

Предстои обявяване на арт конкурс по темата, срещи за обмен на опит с връстници, междупоколенчески срещи с представители на различните етноси в общините Карлово и Сопот, за да се подготвят младите хора за Междукултурен базар, на който ще представят традициите, обичаите и традиционните храни и танци на българската, ромска, турска, каракачанска и други общности от региона.

Свързани статии