Манол Генов, водач на „БСП за България“ 17 МИР: Без мерки срещу бедността в доходите и за качествено здравеопазване голяма политика не се прави

Г-н Генов, какви са приоритетите на партията БСП в тази кампания в сектора на доходите, особено в настоящия период на инфлация и стопяващо се потребление?

– Трудна и продължителна е ситуацията и е неоспорим факт обедняването и свиването на потреблението заради него. Ние сме категорични, че е крайно време да се престрашим като държава и да поемем политика към въвеждане на необлагаем минимум, който да бъде равен на официално заявения праг на бедност и това дъ бъде първа стъпка към въвеждане на прогресивно подоходно облагане. БСП ще отстоява и налагането на политики за широко използваните в ЕС практики за диференциран ДДС, в т.ч. за основни хранителни стоки, лекарска и медицински услуги и образователни такива. Изключително е важно като политика и като мерки за преодоляване на кризата и борбата със спекулативното поскъпване на стоки от първа необходимост да извоюваме по-широко използване на добрите европейски практики за бюджетно пряко и косвено подпомагане на селското стопанство, в т.ч. инвестиционно коопериране с частния бизнес за възстановяване на преработвателната хранителна промишленост и затваряне цикъла на производство. А това пряко и косвено се отразява върху доходи и покупателна способност на хората.

– Как ще се отлепи страната ни от челните позиции на ниски доходи в Европейския съюз?

– Ням а да цитирам много цифри по повод доходите в момента в България, само ще кажа, че изостават значително от инфлационната ситуация и липсват протекционистка политика за тях, особено за млади хора, безработни, семейства с деца. Това е категорично един от фокусите на БСП и така ще продължи. Знам, че по официална статистика около 300 000 млади българи на възраст от 16 до 25 годишна възраст нито учат, нито работят. А това е страшно. И ако проблемите с отпадането от училище е от друго естество, то този с неработещите млади задължително минава през ниските стимули. Затова отстояваме категорично идеята за нулев данък върху трудов доход за лица до 26 годишна възраст. Заложили сме и политика за увеличение на дневното обезщетение за безработица, същото да е обвързано с ръста на минималната заплата, както и настояваме за ръст на помощите за хора с увреждания, които да имат достъп за доходи в държавни социални предприятия. И още и още политики съвсем конкретни политики по доходите.

– Залагате и приоритети в здравеопазването, кое е най-важно според БСП в този сектор?

– Здравеопазването ми боледува пред очите на всички ни. Имаме здравна каса, имаме закони, имаме мрежа от здравни заведения, имаме достъп до лекари, но на практика всички статистики сочат, че сме европейската държава с най-ниска продължителност на живот, с най-ниска преживяемост на лечими болести в Европа. Тук се оказваме и страната с най-несъразмерна концентрация на здравни лечебни заведения в едни региони за сметка на други. Хората са болни, твърде често регламентите не ги допускат навреме до профилактика и диагностициране, камо ли да ги задължават, както е в развитите страни, да бъдат навреме
профилактирани за заболявания. Затова ние в БСП имаме няколко акцента, от които няма да отстъпим в този сектор. Сред тях бих откроил електронното интегрално здравно досие на всеки, съдържащо цялата информация за пациента. Само така ще спестим време на хората, те ще имат експедитивно диагностициране, а и ще се пресекат системните опити за злоупотреби с хоспитализиране на мними пациенти, както се е случвало през годините. Ние сме категорично за напълно безплатно здравеопазване на здравноосигурените лица. Българинът продължава да е в челните позиции на европейците с най-висок дял на доплащане в здравните услуги. Смятате ли, че е нормално това и не е ли време да бъде променено?

Няма да отстъпим и от идеята за намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на твърдо 9%. държим и на това да имаме видим и системен контрол върху обществените средства за доставки и търгуване на лекарства от реимбурсирания списък, както и на медицинските изделия. Крайно време е държавата да се стресне и да режи дали е съгласна така пред очите на всички ни да се закриват отделения и болници по картата на България, а в няколко големи градове да никнат още и още частни здравни заведения, където хем се прибират пари от Здравната каса, хем има твърде висок процент на доплащане от пациентите. В този смисъл е безумие общинските и държавни болници да продължават да имат търговски статут. Не само на думи, трябва със законови мерки и реални политики да се спре изтичането на лекари, защото това е капитал на националната ни сигурност. Нямам нищо против в страна ни да работят албански, сръбски, македонски или индийски лекари, масово дипломирали се именно в страната ни, но ако цената на това е да губим твърдо половината от дипломираните български медици още с получаване на лекарска правоспособност, това е трагедия.

– Смятате ли, че в идващия 48-и парламент на страната тези промени могат да се направят?

– Трудна е ситуацията, или ще стане и това ще е за добро, или ще ги отложим във времето и ще станем още по-зле. Аз вярвам, че БСП ще има ключово присъствие и като законодателна политика и като натиск за реализиране на тези политики през изпълнителната власт. За целта е важно да имаме възможно най-добрия за момента изборен резултат и всеки разумен избор на хората ще го признае, че е така. Затова е „БСП за България“ под номер 1 в интегралната бюлетина е гаранция изброеното по-горе да стане реалност.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Свързани статии