Кметът на Първомай и жителите на три села срещу изглеждането на кариера в региона

Днес в кабинета на кмета Николай Митков се състоя среща относно заявено инвестиционно намерение за изграждане на кариера за добив на риолити, пясъци и чакъли между селата Дълбок извор и Брягово в местността „Бърдото“ по поречието на р. Мечка.

В срещата участваха кметовете на селата Дълбок извор, Брягово, Поройна и заинтересовани граждани, които заявиха че са подготвили подписка, изразяваща категорично им несъгласие относно инвестиционното намерение. Местните хора са против подобна дейност, която ще доведе до замърсяване на въздуха и водата и ще има негативни последици за техния поминък и инфраструктурата.

В хода на срещата стана ясно, че кметът на общината ще изпрати възражение до РИОСВ, със становище против откриване на кариера за добив на риолити, пясъци и чакъли в землището на с. Дълбок извор, тъй като подобна дейност ще засегне трайно и ще има негативни ефекти не само върху природните дадености на района, но и върху здравето и качеството на живот на хората в близките до местността за добив села.

Свързани статии