Кметът д-р Емил Кабаиванов проведе изнесена приемна в с. Кърнаре

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов проведе изнесена приемна в с. Кърнаре в сградата на кметството на 12 април. На нея той се запозна с най-наболелите проблеми на жителите, част от които са: свободното движение на безстопанствени коне и незаконни каруци; липсата на достатъчно обществен превоз; належащ ремонт на сградата на кметството в с. Кърнаре и аварирало улично осветление.

След разкриването на полицейски участък в с. Розино, който ще обслужва и с. Кърнаре ще се подобри обществения ред, в това увери жителите кметът. Сградата на кметството не е била включена в проектите, с които Община Карлово е кандидатствала за финансиране по програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, защото е в съсобственост с Български пощи. Съгласно насоките на тази програма е недопустимо кандидатстването по нея за сгради в режим на съсобственост. Той припомни, че само през последните четири години в с. Кърнаре са ремонтирани 5 улици.

Уличното осветление в населените места от общината се ремонтира по график и след подаване на сигнал от кмета на Кърнаре проблемът в селото ще бъде отстранен.

Предстои провеждане на конкурс за избор на превозвач по общинската транспортна схема, след което кметът се надява да бъде върнато старото разписание на автобусите. В момента хората от селото ползват безплатен обществен превоз, който Общината поема за своя сметка.

На изнесената приемна присъстваха кметът на с. Кърнаре Боньо Бонев, секретарят на общината Стефан Стефанов и служители от общинската администрация.

Свързани статии