Киберзаплахите на бъдещето представят на форум в Пловдив

Дронове, куче робот и иновативни технологии при превенция на най – бързо развиващите се (кибер)заплахи, както и уникални технологии използвани при борбата с пожари и бедствия ще бъдат представени в събота по време на форума „Киберзаплахите на бъдещето“

20 май, събота
11.00 ч. , Спортна зала “Строител”

На 20 май- събота, Пловдив ще бъде домакин на научно-приложен форум „Киберзаплахите на бъдещето“. Събитието, което организират студенти от “КиберКЛУБ” към ПУ и в партньорство с пожарна, полиция и Доброволно формирование “Пловдив 112” ще се състои в Спортна зала “Строител” и ще стартира в 11:00ч. Всеки, които има интерес към тази изключително динамична и развиваща се сфера, може да заповяда и със сигурност очакванията му ще бъдат оправдани. Събитието ще предостави възможност на хора от различни области да се запознаят с иновациите в сферата на (кибер)сигурността и възможностите за кариерно развитие. Пред зала „Строител“ ще бъдат изложени модерни технологии, насочени към революционизиране на реакцията при бедствия, демонстрирани от огнеборци. Ще бъде представен набор от авангардни решения, предназначени за борба с горски пожари и наводнения с несравнима ефективност, който в момента се използва- набор от необикновени устройства и превозни средства, включително мултикоптери, дронове, специализиран мониторингов автомобил и други. Горските пожари и наводненията представляват значителна заплаха за нашата околна среда, общности и инфраструктура. Нуждата от иновативни инструменти и стратегии за борба с тези бедствия никога не е била по-голяма поради климатичните промени, затова се налага и използването на модерни технологии от екипите на Пожарна безопасност и защита на населението.

Сред акцентите на събитието ще бъде демонстрацията на мултикоптер, безпилотен самолет, специално предназначени разузнаване при пожари и наводнения. Тези безпилотни летателни апарати дават нови възможности и ускоряват реакцията на спасителните екипи при бедствия и аварии. Ще бъдат демонстрирани също термокамера, лазерен далекомер и очила за нощно виждане. Тези устройства позволяват точно откриване и наблюдение на огнища на пожар и значително ускоряват потушаването им.
Посетителите ще имат възможност да видят специално превозно средство за мониторинг, оборудвано с телескопична мачта и впечатляващ набор от сензори и инструменти. Най-съвременното оборудване на това превозно средство включва термична камера, способна да открива топлинни сигнали от големи разстояния, улеснявайки бързото идентифициране на потенциални опасности от пожар. Уникалното устройство, предназначено за изследване на овъглени дървесни остатъци, полимерни материали и сажди, което ще помогне на разследващите да определят причината и времето на възникване на даден пожар. Ще видите и взривозащитен газов анализатор, важен инструмент за наблюдение на качеството на въздуха в опасни среди, който има жизненоважна роля за осигуряване на безопасността на пожарникарите и други лица, отговарящи за спешни случаи, като открива потенциално вредни газове, отделяни по време на пожари и производствени аварии. Друга атракция е и тестерът за определяне на степента на термично поражение на електрически проводници, предоставящ безценни данни, които ще спомогнат за определяне причината на пожара.

Присъстващите ще могат да разгледат метеорологична станция, монтирана на пожарен автомобил, позволяваща събиране на метеорологични данни в реално време. Този безценен инструмент ще предостави важна информация на противопожарните екипи, подпомагайки вземането на решения и ефективното разполагане на силите и средствата на ПБЗН.

Форумът, организиран от студентите от“КиберКЛУБ” към ПУ и в партньорство с Пожарна, Полиция и доброволци от ДФ Пловдив 112 в дава уникален шанс да станете свидетели от първа ръка на трансформиращата сила на тези модерни технологии. А къде е мястото на кибер сигурността? … Дали има нужда да си дававаме този въпрос в дигитално време?! Облачните решения играят все по-важна роля в ежедневието ни, включително в сферата на пожарната безопасност, ето защо трябва да бъдат търсени продукти и услуги, които гарантират удобството и защита на пренасяните данни по-високо ниво. Уеб порталите гарантират сигурна връзка с облака, но дали мобилните приложения са достатъчно надеждни и защитени в предоставянето на достъп до информация за наблюдаваните отдалечени обекти? Мерките за киберсигурност са отлична възможност да се използват приложенията, за да бъдат свързани системите за пожарна безопасност към облака и то в сигурна и безопасна среда, както и да бъде запазена конфиденциалността на данните, тяхната цялостност и достъпност.

Представянето на тези иновативни технологии в град Пловдив, е знак за значителна стъпка напред в продължаващата битка с горските пожари и наводненията. Използвайки силата на тези усъвършенствани инструменти, екипите за спешно реагиране ще бъдат по-добре оборудвани, за да спасяват човешки животи, да защитават околната среда и да минимизират материалните щети за населението.
Списък на техниката, която ще бъде представена:

– Мултикоптер DJI Mavic 2 Zoom;
– Безпилотен самолет с вертикално излитане и кацане – VTOL,
– Високопроходима пожарогасителна мобилна система за откриване, наблюдение и проследяване разпространението на пожари identiFIRE Mobile.

– Мобилна метеорологична станция Techno live WS-2307.
– Преносим газоанализатор КОЛИОН-1В;
– Взривозащитен ръчен аспиратор АМ-0059;
– Прибор за изследване на овъглени остатъци от дървесина, полимерни материали и сажди АКО1-01 ЭП;
– Тестер за определяне степента на термично поражение на проводници ТОП-01-ЭП;
– очила за нощно виждане Optix ForesterTM 3 със сериен №1402036;
– носима термокамера Optix DIANA IR;

Облачните решения играят все по-важна роля в ежедневието ни, включително в сферата на пожарната безопасност, ето защо трябва да бъдат търсени продукти и услуги, които гарантират удобството и защита на пренасяните данни по-високо ниво. Важно е да се знае дали уеб порталите гарантират сигурна връзка с облака и дали мобилните приложения са достатъчно надеждни и защитени в предоставянето на достъп до информация за наблюдаваните отдалечени обекти. Мерките за киберсигурност са отлична възможност да се използват приложенията, за да бъдат свързани системите за пожарна безопасност към облака и то в сигурна и безопасна среда., както и да бъде запазена конфиденциалността на данните, тяхната цялостност и достъпност.

Партньори на събитието са: Катедра „Политически науки и национална сигурност“ (ФИСН, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“), КиберКЛУБ, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – гр. Пловдив, Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – Пловдив, Доброволно формирование “Пловдив 112”, Асоциация “Обединено Дрон Общество”, Клъстер за Интеграция на нововъзникващи технологии (ETIC), Асоциация по киберсигурност.

Свързани статии