Готовността за реакция при бедствия обсъдиха областният управител и председателят на Държавния резерв

Областният управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев обсъди с  в.и.д. председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов възможностите за предоставяне на държавни резерви и военновременни запаси по време на кризи и бедствия. Председателят на държавната агенция запозна областния управител с номенклатурния списък и изтъкна, че през последните години е предоставена безвъзмездна държавна помощ на десетки пострадали общини.

„Надявам се да не се налага да изпълняване функциите си след кризи и бедствия, но ако се наложи е много по-добре да бъдем подготвени“, заяви Асен Асенов. Той подчерта, че Държавната агенция вече е създала такава организация, че може да реагира много бързо от постъпване на искането до получаване на помощта, за да е от полза за бедстващите. Материалите, които  може да предостави са храна, вода, лекарства, болнично и санитарно имущество.

„Разговорът беше много полезен. Подобна среща обаче ще бъде полезна и за новоизбраните кметове в областта. След като те встъпят в длъжност и поемат управлението, ние имаме готовност да я организираме, за да бъдат запознати с механизмите за освобождаване на държавни резерви“, коментира д-р Зюмбилев. Той припомни, че според Закона за местното самоуправление и местната администрация кметовете на населени места организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.

Работната среща е част от информационната кампания на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за популяризиране дейността на институцията.

Свързани статии