Ето кога през август ще има стрелби на полигон „Анево“

Уведомявам Ви, че през месец Август – 2023 г. на учебен център „Анево” ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

1. На 02 (втори), 08 (осми), 11 (единадесети), 25 (двадесет и пети) – за времето от 08.10 часа до 18.00 часа.

2. На 03 (трети), 09 (девети), 10 (десети), 14 (четиринадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети), 31 (тридесет и първи)– за времето от 08:10 часа до 23:30 часа.

Моля за своевременното уведомяване и предупреждаване на местното население, че влизането на хора, животни и техника в района на полигона на посочените дати при провеждане на стрелби е забранено и опасно за живота и здравето им.
Разчитам на вашето съдействие.

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34750 – КАРЛОВО
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ МАРГАРИТ МИХАЙЛОВ

Свързани статии