Доц. Веселин Попов от Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” с престижна награда

“Наградата за мен е чест и признание от колеги с дългогодишен опит, част от тях и мои учители, приятели, познати, за това, че се развивам в правилната посока и че допринасям в борбата с онкологичните заболявания”, каза доц. д-р Веселин Попов от Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив по повод наградата “Венец на дързост” за принос в развитието на българската клинична онкология.

Националната онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2023 се провежда от 14 години във Варна. В нея участват експерти от всички специалности, които се занимават с диагностика и лечение – лъчетерапевти, химиотерапевти, хирурзи, специалисти по образна диагностика, патолози, нуклеарна медицина, лекари от цялата страна.

Всяка година с откриването на конференцията се връчва награда, която е за принос в българската клинична онкология. Благодарение на работата на доц. Попов, експертният борд реши да връчи тази година за първи път престижната награда на лекар от Пловдив и от УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

Доц. д-р Веселин Попов работи в Клиниката по лъчелечение, където се намира и единственият КиберНож у нас. Поради тази причина, провежда едномесечно обучение в университетски клиники към Гьоте университета, което е насочено към радиохирургия с КиберНож. Все повече пациенти от страната и чужбина се лекуват в клиниката, тъй като освен че работи прецизно, лечението с него е напълно безплатно, а резултатите водят до отличен локален туморен контрол.

Доц. Попов има защитена дисертация на тема “Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия”.

Има редица специализации в областта на радиационната онкология с насоченост към високотехнологично лъчелечение и радиохирургия. Участва активно в български и международни професионални форуми в Барселона, Виена, Мадрид, Париж, Копенхаген, Женева и др. През 2022 г. публикува монография на тема „Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации“. Член е на Експертен съвет по „Лъчелечение“ към Министерството на здравеопазването. Носител е на награда на БЛС за „Лекар на годината“ в категория: Ти си нашето бъдеще (2018).

Свързани статии