Честит празник на Българската култура и славянската писменост!

„В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО“

„Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е той опора.

Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! С ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“.

“Аз зная буквите и животът със знанието е добър. Ще мога да чета, да опозная живота, доброто и злото в него, да обичам, да прощавам, да съм човек…“

Тези думи казват по оригинален начин, че няма по-голяма ценност от словото. То е символ на човешката духовност. Съществувало е преди да се сътвори светът. За него поетите са написали най-хубавите си стихове, музикантите са изпели нежните си песни. То носи магия. Словото е велико, светло и вечно.

На 24 май българинът се връща към вековното начало от слово, мисъл и дело, положено от Първоучителите! Това е празник – символ на родното, българското! Празник, който ни дава право да се гордеем, че: «и ний сме дали нещо на света и на вси славяни книги да четат»

Този стародавен празник е винаги нов, винаги млад! Той се ражда в сърцето на всяко поколение, за да премине в следващото. Заедно с първите писмена, начертани от несигурна детска ръка. С песента на двамата братя, която в този ден люлее сърцата. С историята, творена от бащи и предци. С настоящето- от нас. С бъдещето- което ще творят синове и внуци. Защото все по- напред и все по- нагоре върви възроденият народ!

Нека всички, заедно пребъдем с Кирило- Методиевото дело към Светлите бъднини на България!

Слово по случай празника произнесе Николай Митков – кмет на Община Първомай. В празничната програма взеха участие ученици от- СУ «Проф. д.р Асен Златаров» с ръководители – Венче Колева, Миглена Стоева, Севил Маринов, Стойчо Стоев; ПГСС «Васил Левски» с ръководители Елеонора Въцова, Атанаска Петрова, Найден Найденов; ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с ръководител Росица Манахилова; НУ «Христо Ботев» с ръководители Мария Грозева и Мария Иванова; ОУ „Георги Караславов” кв. Дебър с ръководител Александър Маринов и Георги Маринов; ОУ „Васил Априлов” село Виница с ръководител Величка Карадинева.

Водещи на събитието- Мартина Митева и Павел Янакиев- ПГСС «Васил Левски» и Емилия Ангелова и Благой Енчев- СУ «Проф. д-р А. Златаров».

Свързани статии