Археологическият музей в Хисаря с отлично представяне на форум за културен туризъм в Пловдив

Представители на Археологически музей – Хисаря – уредникът Димитринка Танчева и експертът по културен туризъм и връзки с обществеността Нели Гергевска взеха участие и представиха Хисаря в IX-тата Годишна среща на туристическия бизнес и местната власт, организирана от АБТТА със съдействието на Община Пловдив и Министерство на туризма, която се проведе в периода 22-24 ноември в Пловдив с акцент устойчиво развитие на културния туризъм в България.

В града под тепетата си дадоха среща членове на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти АБТТА от цялата страна, представители на Министерство на туризма, Министерство на културата, Фондация „Америка за България“, туристически агенции и туроператори, Организация за управление на Тракийски туристически район, неправителствени организации от сферата на алтернативния туризъм, представители на туристическия бизнес, представители на културни институции и академичните среди, държавни институции и общините Пловдив, Варна, Поморие, Велико Търново, Ловеч, Сандански, Чирпан, Банско, Кюстендил, Казанлък, Стара Загора, Хисаря и др. Програмата бе наситена с презентации, дискусии, разделени в тематични модули, В2В срещи, практически семинар, пешеходен тур с посещение на културно-исторически забележителности в Старинен Пловдив и центъра на града. Форумът бе открит официално от Димитрина Горанова – председател на АБТТА, д-р Даниела Стоева – зам.-председател на АБТТА и Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив.

Първият модул бе посветен на темата „Инвестиции в устойчиво бъдеще“. Участниците обсъдиха как чрез инвестиции и развиване на умения, иновации и развитие на устойчива културно–туристическа инфраструктура да бъде постигнат по-качествен и разпознаваем туристически продукт. В панелната дискусия бяха засегнати въпроси, свързани с ролите и отговорностите на държавата, местната власт, бизнеса и науката за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен национален туристически продукт.

„За пореден път сме щастливи да споделим, че работата на Археологически музей – Хисаря е добре разпознаваема и се радва на голям интерес от страна, както на научните среди, така и на туристическия бранш“, споделиха от музея.

С участващите в срещата представители на туристически агенции и туроператорски фирми бяха обсъдени въпроси, свързани с продължаващата работа на музея в посока привличане на все повече туристи в Хисаря и по-доброто позициониране на града на картата на културния туризъм. Тема на разговор и обща визия за развитие беше и важността на добрия storytelling или разказването на истории в музеите като един успешен инструмент за запомнящо се посетителско преживяване.

В презентацията си по време на първия модул на тема „Инвестиции в устойчиво бъдеще“ зам.-министърът на културата Амелия Гешева посочи, че посещенията на музеите и културните институции бележат ръст, като през 2022 година има 4 млн. посещения, което е около 50 процента ръст спрямо пандемичната 2020 година. Във връзка с работата по „Бранд България“ заместник-министърът на културата изтъкна доброто партньорство с Министерството на туризма и Министерството на външните работи и посочи, че се работи по създаването на единен национален културен календар, който да включва и представянето на българската култура в чужбина. Освен това Министерството на културата работи по изграждането на силен бранд на България, който да представя културното наследство в партньорство с екскурзоводите. „Надявам се на вас – туроператорите, да доведете повече чужди туристи през 2024 г. и да възстановим посещенията в музеите и културните институти от преди пандемията“, коментира зам.-министър Гешева.

Д-р Даниела Стоева – заместник-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти сподели, че културно-историческият туризъм се възстановява най-бавно сред всички форми на пътувания. Тя подчерта, че за да се изгради успешен бранд „Културен туризъм“, трябва първо да се изгради успешен продукт в тази сфера, но има редица закостенели проблеми:

„Все повече усещаме нуждата от това да се модернизира музейното дело в България – и като инфраструктура, и като представяне, и от маркетингова гледна точка. Тоест то да бъде по-насочено към тези хора, които искат да посетят музеите – и по отношение на работното време, и по отношение на беседите. Довеждащата инфраструктура до много от обектите ги прави непосещаеми. Подценяваме културното си наследство, а то е това, което може да промени туристическия профил на страната ни и да стане емблемата на „Дестинация България“, отбеляза Стоева.

„Предимството на страната ни е, че в рамките на седмица и без дълги преходи може да се направят маршрути с богато и разнообразно съдържание, което включва културно-историческо наследство от античността до най-новата история, хубаво вино и познатата балканска кухня, прекрасни природни пейзажи и автентичен фолклор“, каза още д-р Даниела Стоева.

Проф. Мариела Модева – съветник на министъра на туризма Зарица Динкова, постави акцент върху координацията с Министерство на културата, местната власт и бизнеса за промотиране на културния туризъм и създадената към министъра на туризма междуведомствена работна група за реализиране на Плана за културен туризъм с хоризонт 2025 г.

Презентации за туристическия потенциал на общините изнесоха Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на Община Пловдив и Изпълнителният директор на ОУТР Тракийски туристически район – Радост Иванова.

Срещата продължи с дискусии и презентации за добрите практики и предизвикателства пред българския туризъм, дефиниране на проблемите и намиране на решения; културното наследство като туристически ресурс и принос към местната икономика; кулинарен и винен туризъм – как да развием устойчива туристическа дестинация и продукт. За развитието на културния туризъм позиция изразиха също и Председателят на съвета по туризъм в Пловдив и инициатор на учредяването на „Тракийски туристически район“ и ежегодните празници – „Дефиле на младото вино“, „Вино и гурме“, „Уикенд в Пловдив“ и др.– инж. Любозар Фратев, както и управителят на „Царевград Търнов“ – Борислав Йорданов.

Археологическият музей в Хисаря получи покана за участие в ежегодната Академия „Муза“, организирана от America for Bulgaria за експерти, работещи и интересуващи се от развитието на музеите и галериите в България.

Свързани статии