Административният съд в Пловдив потвърди: Няма нарушения на изборите в Карлово

Административен съд – Пловдив се произнесе със съдебен акт по адм.дело № 2808/2023 г., с който потвърди като законосъобразно Решение № МИ-306/06.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия Карлово, с което е обявен спечелилият кандидат за кмет на община Карлово и отхвърли като неоснователна жалбата на Веска Ненчева  – кандидат за кмет на община Карлово, издигната от коалиция от партии „БСП за България“.

Съдът е приел, че в настоящия случай в оспорените (а и във всички останали) протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) липсват спорове между членовете на секционните избирателни комисии относно броя на действителните и недействителните бюлетини и липсват възражения или особени мнения. Не са подадени жалби и възражения, които да бъдат отразени в протоколите. В тази връзка и не се поставя под никакво съмнение материалната доказателствена сила на секционните избирателни протоколи.

В мотивите си съдията-докладчик е посочил, че предвид установената по делото фактическа обстановка изборните резултати са определени в съответствие със законоустановените правила и процедури за определянето им, и изборът за кмет на община Карлово не е недействителен. Противно на оплакванията на жалбоподателката, решението на ОИК Карлово за определяне на изборните резултати е валиден административен акт, постановен в законоустановената форма.

Съдебният състав не е констатирал нарушения на процесуалните правила, като е приел, че актът е постановен в съответствие със закона и целта, която преследва законът при издаване на актове от категорията на процесния такъв.

Съдът е достигнал до извод, че не са допуснати съществени нарушения на изборния процес, поради което и липсва опорочаване на волята на избирателя.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Свързани статии