70 деца ще се хранят в детска кухня в Кричим

Община Кричим сключи партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на дейностите по проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“, Програма за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП) 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Целта на процедурата е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността, благодарение на осигурените ваучери за детска кухня, децата ще получат разнообразна и здравословна храна, която семействата им не биха могли да им осигурят поради затрудненото положение, в което се намират. Срещу осигурените ваучери до 70 деца дневно ще получават храна за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт.

За да се минимизира рискът от изоставяне на децата и да се осигурят условия за адекватно ранно детско развитие на подкрепените, е предвидено родителите им да бъдат обхванати от съпътстващи мерки. С тях се цели да се повиши родителският им капацитет, да бъдат осигурени допълнителни социални и здравни услуги според индивидуалните нужди на децата и семействата, както и за трайно излизане от бедността чрез включване в заетост, обучения и квалификация. Реализирането на дейностите ще започне през месец октомври 2023 година.

В същото време община Кричим възобнови предоставянето на безплатната социална услуга „логопед“ към Центъра за обществена подкрепа в Кричим.

Свързани статии