32 блока в Пловдив са одобрени за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост  

32 многофамилни жилищни сгради в Община Пловдив са одобрени за саниране със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 62 020 587 лева.

От одобрените за саниране жилищни сгради в Пловдив 11 са в район „Източен”, 8  в район „Тракия”, 8 в район „Южен”, 3 в район „Централен” и по един в район „Северен” и район „Западен”.

Ето одобрените 32 проекта в Пловдив и размерът на безвъзмездната финансова помощ:

1.    BG-RRP-4.023-1879 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Лотос“ 1, район „Източен“, гр. Пловдив           3 388 203,53 лв

2.    BG-RRP-4.023-1888 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 13, 15, 17, район „Източен“, гр. Пловдив               4 996 638,27 лв

3.    BG-RRP-4.023-2361 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 82, 84, 86           1 644 745,22 лв

4.    BG-RRP-4.023-1519 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЗАПАДЕН „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на етажната собственост, находяща се в гр. Пловдив, район „Западен“, ул. „Хвойна“ №1-19“       2 530 274,54 лв

5.    BG-RRP-4.023-2567 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Пловдив, бул. „Шести Септември” № 203-205, район „Централен“.           1 396 098,51 лв

6.    BG-RRP-4.023-2582 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Пловдив, бул. „Копривщица” № 22-24, район „Централен“.     1 682 599,74 лв

7.    BG-RRP-4.023-1901 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Славянска“ 93, район „Източен“, гр. Пловдив            3 083 484,12 лв

8.    BG-RRP-4.023-1130 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, блок № 199    1 281 148,47 лв

9.    BG-RRP-4.023-2397 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. „Лайпциг“ № 4, 6         1 298 383,34 лв

10. BG-RRP-4.023-2681 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. “Калиакра“ № 9,11,13,15       2 502 974,44 лв

11. BG-RRP-4.023-2842 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, бул. “Никола Вапцаров“ № 64,66,68   1 943 504,99 лв

12. BG-RRP-4.023-1894 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 27, 29, 31, район „Източен“, гр. Пловдив          1 514 189,06 лв

13. BG-RRP-4.023-2753 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 11, 13, 15, 17, 19 и 21                      3 408 091,74 лв

14. BG-RRP-4.023-1203 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, блок № 282     2 295 175,25 лв

15. BG-RRP-4.023-1293 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“,  блок № 84,вх.А и вх.Б      1 080 012,22 лв

16. BG-RRP-4.023-1858 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. „Източен“ № 12, 14, 16, 18, район „Източен“, гр. Пловдив                       2 203 043,40 лв

17. BG-RRP-4.023-1890 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 23, 25, район „Източен“, гр. Пловдив  1 019 276,35 лв

18. BG-RRP-4.023-1299 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект многофамилна жилищна сграда – гр. Пловдив, район „Тракия“, блок 217     1 037 197,74 лв

19. BG-RRP-4.023-2407 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. “Лайпциг“ №8, 10                    1 291 186,10 лв

20. BG-RRP-4.023-2637 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ 65   2 232 682,85

21. BG-RRP-4.023-1786 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Пловдив, бул. „Шести Септември” № 73-75, район „Централен“.   502 562,97 лв

22. BG-RRP-4.023-1854 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Босилек“ № 2 и ул. „Буная“ № 1,3,5, район „Източен“, гр. Пловдив    2 300 500,50 лв

23. BG-RRP-4.023-1898 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Ралица“ № 12, 14, 16, район „Източен“, гр. Пловдив  891 309,76 лв

24. BG-RRP-4.023-1862 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. „Източен“ 80, район „Източен“, гр. Пловдив 1 830 688,23 лв

25. BG-RRP-4.023-1157 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“,  блок № 190      922 740,62  лв

26. BG-RRP-4.023-1158 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект многофамилна жилищна сграда – гр. Пловдив, район „Тракия“, блок №50   2 504 470,27 лв

27. BG-RRP-4.023-1295 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, ул.“Маестро Георги Атанасов“ № 171,вх.Г,вх.Д и вх.Е                      1 009 330,40 лв

28. BG-RRP-4.023-1875 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Ландос“ № 5, 7, 9, 11, 13, 15, район „Източен“, гр. Пловдив             2 714 679,72 лв

29. BG-RRP-4.023-2450 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, блок“ № 208   1 723 174,81  лв

30. BG-RRP-4.023-2468 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с търговски обекти с адрес: гр. Пловдив, район „Северен“, ул.“Победа“ № 17, 19, 21, 21 А       3 102 865,40 лв

31. BG-RRP-4.023-1734 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. “Славееви гори“ № 24 вх. А, Б, В   1 501 209,43лв

32. BG-RRP-4.023-1864 ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Кедър“ № 1,3,5,7, район „Източен“, гр. Пловдив  1 188 145,50 лв

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. От своя страна, местните власти ще сключат договори с одобрените блокове.

Свързани статии