Внимание: Пръскат срещу кърлежи зелените площи в община Карлово

ОБЩИНА КАРЛОВО

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

УВЕДОМЯВА

жителите на община Карлово, че в периода от 22.06.2022 година до 24.06.2022 година включително, ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация (против кърлежи) на зелените площи на територията на община Карлово с препарат „БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.

Третирането ще се извърши в интервала от 5:00 ч. до 10:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.
До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: „Внимание! Пръскано е с БИОТЕК ЕК” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.

Свързани статии