ВМЗ Сопот изгражда колектор за отпадъчни води

Първа копка за изграждане на колектор за отпадъчни води направи на 3 ноември изпълнителният директор на ВМЗ ЕАД Сопот – инж. Иван Стоенчев. Той поясни, че целта е разделяне на смесените отпадъчни води от площадка „Сопот“ на дружеството посредством дъждопреливник и отвеждане на битовите отпадъчни води към градската канализация на Сопот.

Проучвателните работи по проекта започнаха през 2019 г. по предписание на Басейнова дирекция – Източно-беломорски район Пловдив. Предложени бяха три варианта за отвеждане отпадъчните води към градската канализация. Избран бе най-целесъобразният от икономическа и екологична гледна точка – изграждането на колектор, чието трасе ще преминава единствено през имоти общинска и държавна собственост.

След проведените съгласувателни процедури, издаденото от Община Сопот разрешително за строеж на 17.05.2022г. и проведения избор на фирма-изпълнител, реалните дейности по проекта стартираха на 3 ноември. Инвестицията – 460 000 лева, е на ВМЗ.

След реализация на проекта, съоръжението ще бъде предадено в собственост на община Сопот, а оператор на колектора ще е ВиК Пловдив.

Свързани статии