Веска Ненчева: Държавата все още е длъжник на образователната система

В България първият учебен ден – 15 септември винаги е празник!

И тази година ще е така, въпреки Изпитанието, през което преминаваме, тук в Подбалкана. Децата ни ще имат своя празник, своя първи учебен ден в новата учебна година.

Честита да е новата 2022/2023 учебна година за всички учители, ученици, родители и служители.

Само силно и качествено образование може да изведе страната ни от безпътицата. Лутаме се в търсене на спасение в чужди образователни системи, но само ясни правила, последователност, дисциплина, свобода на професионално развитие на учителите и личностно израстване на учениците може да създаде условия за качествено българско образование.

Държавата все още е длъжник на образователната система. Важни са няколко стъпки, свързани с финансиране в системата на образованието без натоварване на учителите с несвойствени административни задачи; финансиране на материалната база на всички училищата, за да се преодолеят различията; преразглеждане на учебните програми, за да отговарят на възрастовите възможности на децата и застъпване на силна родолюбива тематика; засилена отговорност на държавните институции за обхвата на учениците, не може това да е отговорност само на училището; прилагане на най-ефективните иновативни практики, много спорт и здравословна храна в училище.

Скъпи колеги, в успехите и трудностите до всеки ученик стоите вие.

Запазете устрема, който носите в душите си. Бъдете огъня, от чиито искри се запалва любовта на децата към знанието! Българският учител винаги е доказвал, че носи светлината, въпреки трудностите! В това се крие необяснимата красота на нашето призвание!

Скъпи ученици, бъдете здрави и последователни в пътя към знанието. Не се предавайте пред трудностите. Клиширано е, но вие сте бъдещето на държавата, която ще ви оставим. Бъдете добри стопани на земята на предците ни!

Поклон към труда и на всички колеги, които са били в системата на образованието и училищният звънец на 15-ти септември винаги с трепет ще отеква в сърцата им.

Уважаеми родители, бъдете и тази година опора за децата си и още по-голяма опора за вашите учители. Само заедно и с общи усилия можем да осмислим образованието на децата ни.

Честит да бъде празникът и за всички българчета, техните учители и родители, извън пределите на родината ни в неделните училища, където съхраняват българската си идентичност!

15 септември 2022г.

Веска Ненчева

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Свързани статии